Asap Dupa dan Hari Raya

Tanda centang ganda berwarna biru menghantui setiap pesan yang ia tuliskan. Panggilan tidak terjawab sudah tak sanggup lagi ia...